top of page
טלריום - השמש, כדור הארץ והירח

טלריום - השמש, כדור הארץ והירח

20.00 ₪Price

ערכת טלריום ( ערכת מדע לילדים) - דגם של סיבוב של השמש, כדור הארץ והירח

דגם המסביר את סיבובי כדור הארץ, השמש והירח - טלריום: טלריום הוא מכשיר המראה את תנועות כדור הארץ, השמש והירח ביחס זה לזה.

 

ערכת מדע הכוללת מוטוריקה עדינה -שימוש במברג וברגים.

עבודה עם מברג וברגים יכולה להיות מיומנות מוטורית עדינה חשובה לילדים לפיתוח, מכיוון שהיא עוזרת להם לבנות מיומנות ותיאום עין-יד.

 

עובדות מעניינות:

כדור הארץ מקיף או מסתובב סביב השמש פעם ב-365.24 ימים, שאנו מכנים שנה. מסלול כדור הארץ אינו מעגל מושלם, אלא הוא למעשה צורה אליפטית, מה שאומר שהמרחק בין כדור הארץ לשמש משתנה לאורך השנה.

 

 הירח, לעומת זאת, מקיף את כדור הארץ אחת ל-27.32 ימים. כשהירח מקיף את כדור הארץ, הוא גם מסתובב על הציר שלו, אך באותו קצב שהוא מקיף את כדור הארץ. המשמעות היא שאותו צד של הירח פונה תמיד לכדור הארץ, תופעה המכונה "נעילת גאות ושפל".

 

התנועות המשולבות של כדור הארץ והירח סביב השמש מביאות למספר תופעות מעניינות, כולל שלבי הירח ועונות השנה בכדור הארץ. שלבי הירח נגרמים מהזווית המשתנה שבה אנו רואים את החלק המואר של הירח כשהוא מקיף את כדור הארץ.

 

עונות השנה בכדור הארץ  נגרמות מהטיית ציר כדור הארץ, הגורמת לחלקים שונים של כדור הארץ לקבל כמויות שונות של אור שמש לאורך כל השנה.

 

אינטראקציות הכבידה בין כדור הארץ, הירח והשמש גורמות לגאות ושפל על פני כדור הארץ. כוח הכבידה של הירח מושך את כדור הארץ וגורם לבליטה באוקיינוס ​​בצד כדור הארץ הקרוב לירח, כמו גם לבליטה בצד הנגדי של כדור הארץ. זה גורם לשני גאות גאות ביום. השמאך במידה פחותה, בשל מרחקה הגדול יותר מכדור הארץש תורמת גם לגאות,

bottom of page